Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ | Δημιουργική Απασχόληση

Δημιουργική Απασχόληση

Τι καλύτερο από το να απασχοληθείτε με το παιδί σας δημιουργικά όσο είστε στο σπίτι.

 

Παρακάτω βρείτε και εκτυπώστε φύλλα δραστηριοτήτων πάνω στο θέμα της ισορροπημένης διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας.

 

Ας κάνουμε τη μάθηση παιχνίδι!