Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Συνεργασίες

Συνεργασίες

Η αντιμετώπιση και επίλυση σύγχρονων πολυσύνθετων προβλημάτων προϋποθέτει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

 

Έτσι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα:


Σχεδιάστηκε από την εκπαιδευτική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου υπό την επιστημονική καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Υλοποιείται από το Βιωματικό Σχολείο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Εντάσσεται στο εθνικής εμβέλειας πρόγραμμα του QualityNet Foundation για την προώθηση της υπευθυνότητας “Είναι Ευθύνη Όλων μας», στον άξονα Υγεία.