Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Συχνές Ερωτήσεις

1. Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;

2. Τι είναι το Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία

3. Πως αναπτύχθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

4. Είμαι εκπαιδευτικός. Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό;

5. Τι είναι το Δίκτυο Σχολείων;

6. Είμαι γονέας αλλά το πρόγραμμα δεν υλοποιείται στο σχολείο του παιδιού μου. Μπορώ να έχω πρόσβαση στο υλικό;

7. Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες;