Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

Ερωτηματολόγιο Γονέα

Ερωτηματολόγιο Γονέα

Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς!

Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε μας το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο θα αξιοποιηθεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία» που υλοποιείται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Όπως θα διαπιστώσετε στο ερωτηματολόγιο δεν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία του παιδιού.

 

 
«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε» 

Παιχνίδια και δραστηριότητες για μια ισορροπημένη διατροφή και έναν ενεργό τρόπο ζωής!