Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Γενικές Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τις διατροφικές μας συνήθειες και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, με τα παιδιά μας να παραδειγματίζονται και να επηρεάζονται άμεσα από πρότυπα «κακής διατροφής» και καθιστικής ζωής. Δυστυχώς, οι πρόσφατες μελέτες το επιβεβαιώνουν «Τα παιδιά στην Ελλάδα ηλικίας 5-12 ετών χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό παχυσαρκίας, καθώς και χαμηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας».

 

Ο συνδυασμός ισορροπημένης διατροφής και σωματικής δραστηριότητας όμως είναι το κλειδί της καλής υγείας και ευεξίας. Γι’ αυτό το λόγο, η δημιουργία ορθών προτύπων διαβίωσης αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα, με στόχο τη διατήρηση της καλής υγείας των παιδιών μας, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλους μας. Για την οικογένεια, για το εκπαιδευτικό σύστημα, για την κοινωνία γενικότερα. Η υιοθέτηση σωστών συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας απαιτεί την κατάλληλη εκπαίδευση από νωρίς, ώστε τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές που θα ακολουθήσουν στην ενήλικη ζωή τους.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία αναπτύχθηκε σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Θέλει να αναδείξει την αξία της διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας και να συνεισφέρει στις εκπαιδευτικές ανάγκες της εποχής με ένα σύγχρονο και μοντέρνο τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας παιδιού, σχολείου και οικογένειας. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 – 12 ετών, στους εκπαιδευτικούς τους και στην οικογένειά τους. 

 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με βάση τις ευρωπαϊκές συστάσεις για τη διατροφική εκπαίδευση από το “Health Eating for Young People in Europe: A School Based Nutrition Education Guide” του European Network of Health Promoting Schools.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία θέτει το θέμα της διατήρησης του ενεργειακού ισοζυγίου υπό το πρίσμα της Προσωπικής Υπευθυνότητας, αφού -μέσα από καθημερινές μικρές αλλαγές και προτεραιότητες- η «καλή υγεία» είναι τελικά στα χέρια μας. 

 


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει την
έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. Φ.14/2597/201629/Δ1)