Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών
Σωματική Δραστηριότητα

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Σωματική Δραστηριότητα

«Εμείς τα παιδιά αγαπάμε το παιχνίδι και έτσι μαθαίνουμε» 

Παιχνίδια και δραστηριότητες για μια ισορροπημένη διατροφή και έναν ενεργό τρόπο ζωής!