Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Σημασία της Παιδικής Παχυσαρκίας

Σημασία της Παιδικής Παχυσαρκίας

Τι είναι η παχυσαρκία; Είναι η παχυσαρκία νόσος; Πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της παιδικής παχυσαρκίας στο άτομο;

Ενημερωθείτε σχετικά από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.