Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών
Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ | Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία

Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μέτρο, Ποικιλία | Κίνηση, Ευεξία υλοποιείται σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς!

Στην πλατφόρμα του προγράμματος μπορείτε να βρείτε: