Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ | Σωματική Δραστηριότητα στο πλαίσιο της καθημερινότητας

Σωματική Δραστηριότητα στο πλαίσιο της καθημερινότητας

Πρέπει στις γενικότερες καθημερινές μας δραστηριότητες να εντάξουμε συνειδητά τη σωματική δραστηριότητα, να υιοθετήσουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να διαθέτουμε τον ελεύθερο χρόνο μας για τη φροντίδα και την υγεία του εαυτού μας και των παιδιών μας. 
 

Τα ίδια τα παιδιά έχουν μία θετική στάση απέναντι στη σωματική άσκηση, αφού οι σωματικές δραστηριότητες είναι ουσιαστικά παιχνίδι γι' αυτά. Καλό είναι αυτή η θετική στάση να καλλιεργηθεί, ώστε να διατηρηθεί και στην ενήλικη ζωή τους με τη διαμόρφωση της ανάλογης συμπεριφοράς, δηλαδή της «συνήθειας της άσκησης».


 

Οι σωματικές δραστηριότητες που επιλέγουμε για εμάς και το παιδί μας, προκειμένου να γίνουν τρόπος ζωής, πρέπει να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Οι γονείς θα πρέπει να παροτρύνουν τα παιδιά για συμμετοχή σε άθληση και παιχνίδι και είναι καλό να συνεισφέρουν σε αυτή τους την προσπάθεια με τους εξής τρόπους: