Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ | Εικόνα σώματος

Εικόνα σώματος

Η φράση "εικόνα σώματος" χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει το πώς ο καθένας από μας αισθάνεται για το σώμα του. Περιλαμβάνει όχι μόνο την έννοια της σωματικής εμφάνισης αλλά και τα ψυχολογικά συναισθήματα κάθε ατόμου για το σώμα του σε γενικές γραμμές. Είναι δηλαδή η εικόνα του ίδιου μας του σώματος που σχηματίζουμε με το νου[i]. Αφορά σφαιρικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το σώμα τους, το κατά πόσο το εκτιμούν και θεωρούν ότι απέχει από το "ιδανικό", καθώς και τα προβλήματα που προκαλούνται από το γεγονός αυτό στην ψυχική τους υγεία και κατ’ επέκταση στην καθημερινή τους ζωή.

 

Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα χαρακτηριστικά και το σχήμα του σώματος κάθε ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει διότι το κάθε σώμα είναι μοναδικό και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σωματότυπο, τα χαρακτηριστικά του οποίου καθορίζονται κυρίως γονιδιακά. Αυτός είναι ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι αποτυγχάνουν να αλλάξουν κάποια χαρακτηριστικά στο «σουλούπι» τους, παρά τις κοπιαστικές προσπάθειες, ενώ κάποιοι άλλοι τα διατηρούν με μικρότερη προσπάθεια. Αυτό δε σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί, αν κάνουν υπερβολές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους, θα συνεχίσουν να έχουν καλλίγραμμο σώμα.

Το σώμα μας αποτελείται από οστά, μύες, σπλάχνα, λίπος και νερό. Η αναλογία και τα χαρακτηριστικά αυτών των επιμέρους υλικών στον οργανισμό καθορίζουν τον τύπο του σώματος. Επειδή όμως, όπως αναφέρθηκε, ο σωματότυπος είναι γενετικά προκαθορισμένος, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να καταφέρουμε να αλλάξουμε μέσω διατροφής και άσκησης την αναλογία του λίπους και των μυών και άρα να τροποποιήσουμε τη σύσταση του σώματος, ορισμένες πτυχές του σωματότυπου, όπως η σκελετική δομή, θα παραμείνουν ουσιαστικά σταθερές.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναγνωρίζουμε τη σωματική ανάπτυξη του καθενός και να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως μεγέθους και να συμβάλλουμε στο να μην "αποκλείονται" άτομα λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους. Διαφορετικά μπορεί να προσβάλουμε την εμπιστοσύνη στην εικόνα του σώματός τους και την αυτοεκτίμηση τους.

 

[i] (Paul Schilder).