Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ | Δείκτης Μάζας Σώματος

Δείκτης Μάζας Σώματος

Η μέτρηση του ύψους και του βάρους του παιδιού ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξή του. 
 

Για να εκτιμήσει κανείς αντικειμενικά την ανάπτυξη του παιδιού χρειάζεται αρχικά να υπολογίσει έναν δείκτη που ονομάζεται Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) και υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα.
 

                                                                         ΔΜΣ=Βάρος (kg) : Ύψος² (m²)
 

π.χ. Ένα παιδί βάρους 20 Kg και ύψους 1,33m έχει :

ΔΜΣ=20:1,33²=20:1,33X1,33=11,3Kg/m²

 

Στη συνέχεια ο ΔΜΣ του παιδιού συγκρίνεται με τα διαγράμματα των καμπυλών ανάπτυξης που αντιστοιχούν στην ηλικία και στο φύλο του παιδιού. Ένα παιδί θεωρείται παχύσαρκο όταν στην καμπύλη ανάπτυξης ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπερβαίνει την 95η εκατοστιαία θέση και υπέρβαρο όταν ξεπερνά την 85η εκατοστιαία θέση.

 

Πώς ερμηνεύετε ο ΔΜΣ; 
Λιπόσαρκος: όταν ο ΔΜΣ είναι μικρότερος από την 5η εκατοστιαία θέση.
Κανονικό βάρος: όταν ο ΔΜΣ είναι μεταξύ της 5ης και 84ης εκατοστιαίας θέσης.
Υπέρβαρος: όταν ο ΔΜΣ είναι μεταξύ 85ης και 94ης εκατοστιαίας θέσης.
Παχύσαρκος: όταν ο ΔΜΣ είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το 95η εκατοστιαία θέση.
 


 

Παρακολούθηση  του ΔΜΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Μόνο ο υπολογισμός του ΔΜΣ δεν λέει όλη την ιστορία το βάρος του παιδιού. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, το βάρος και το ύψος τους αλλάζει, το οποίο σημαίνει ότι και ο ΔΜΣ θα αλλάξει. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το ΔΜΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Προσοχή! Ο ΔΜΣ είναι ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο που θα δώσει κάποια στοιχεία για το παιδί, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για να κάνει τελική διάγνωση. Για παράδειγμα: εάν το παιδί ασχολείται με αθλήματα και είναι πολύ μυώδες, ο ΔΜΣ του μπορεί να είναι υψηλός λόγω της επιπλέον μυϊκής μάζας, όχι του επιπλέον λίπους του σώματος.