Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Προσωπική Υπευθυνότητα

Προσωπική Υπευθυνότητα

Η προσωπική υπευθυνότητα του κάθε ατόμου γύρω από τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα είναι σημαντική, όπως είναι η ικανότητα της αναζήτησης τροφής από μόνοι μας, η προετοιμασία της τροφής (επαφή του παιδιού με την κουζίνα, μαγειρική), των διαφορετικών επιλογών και των περιορισμών, αλλά και της επίδρασης των επιλογών μας στο περιβάλλον. Η στάση που διαμορφώνει ένα άτομο ως προς το θέμα της διατροφής του και οι διατροφικές συνήθειες που αποκτάει σχετίζονται άμεσα με τον οικογενειακό περίγυρο, αλλά και την εκπαίδευση. Τα παιδιά μέσα από το σχολείο παίρνουν πληροφορίες για την ισορροπημένη διατροφή και πολλές φορές διαμορφώνουν πρότυπα για αυτήν παρατηρώντας τους δασκάλους τους και τους συνομηλίκους τους. Είναι επίσης σημαντική η γνώση που μπορούν να λάβουν μέσω της εκπαίδευσης σχετικά με πιο διευρυμένα θέματα, όπως οι επιρροές που επιφέρουν στον πλανήτη οι διατροφικές επιλογές του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος παγκοσμίως επιφέρει και κλιματικές αλλαγές, εκτός από ατομικές.