Οδηγίες Πλοήγησης Είσοδος Εκπαιδευτικών

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Προσδιορισμός του Ποσοστού της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Προσδιορισμός του Ποσοστού της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα

Αποτελέσματα πανελλήνιας μελέτης προσδιορισμού του ποσοστού παχυσαρκίας σε παιδιά ηλικίας 7 και 9 ετών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας σε συνεργασία με τα ΑΤΕΙΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος του WHO "Childhood Obesity Surveillance Initiative" (COSI).